Tiny House 4 all

Samen bouwen aan zelfstandig wonen

Wat doen we?

Wat doen we?

Soms heb je wat steun nodig om je leven weer op de rails te krijgen na een moeilijke periode. Het is fijn als je dan in een klein, overzichtelijk en betaalbaar huisje kunt wonen in een buurtje waar je makkelijk aanspraak hebt en kunt aankloppen bij je buren. Tiny House 4 all bouwt duurzame kleine woningen met en voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Daarnaast bouwen we samen aan woongemeenschappen voor hen die na een periode van begeleid wonen weer zelfstandig gaan wonen.

Lees verder

Wie zijn we?

Bij Tiny House 4 all is een heel team van mensen actief waaronder ten minste twee professionals. We bouwen Tiny Houses met en voor cliënten van Lister maar ook voor andere liefhebbers van klein, duurzaam en betaalbaar wonen. We werken aan gemengde woongemeenschappen met een mix van cliënten en ondersteunende bewoners.

Lees verder
Wie zijn we?

De Tiny Houses

De Tiny Houses zijn ontworpen door architect Klaas Waarheid en worden zo duurzaam mogelijk, met verantwoorde bouwmaterialen gebouwd. We werken toe naar huisjes die off-grid kunnen functioneren, ze zijn dan niet aangesloten op nutsvoorzieningen maar zoveel mogelijk zelfvoorzienend.

Lees verder

Achtergrond

Tiny Houses 4 all is een initiatief van Lister. Lister biedt huisvesting en begeleiding aan mensen met een psychische kwetsbaarheid of verslaving. Onze visie is om onze cliënten zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, thuis in je eigen omgeving. Het wordt echter steeds moeilijker om passende woonruimte te vinden voor onze cliënten, en steeds meer mensen verlangen naar een andere vorm van wonen. Kleinschalig, betaalbaar, milieuvriendelijk en in verbinding met de mensen om je heen. We zien in Tiny House woongemeenschappen een prachtig antwoord op de groeiende vraag: hoe kunnen we onze cliënten een prettig, gezond en veilig thuis geven?

Lees verder
Achtergrond

Onze partners